Luận văn, luận án
332.67 Tr 121 H
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư vào khu công nghiệp của các doanh nghiệp ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa /
DDC 332.67
Tác giả CN Trần Thị Thu Hà
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư vào khu công nghiệp của các doanh nghiệp ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa / Trần Thị Thu Hà; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 75 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Công nghiệp-Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Đầu tư-Chính sách
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007565
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131461
00216
0045A5F36AB-0760-455D-87D5-F9810C0FCAB2
005202006181715
008 2019
0091 0
039|a20200618171543|bvanpth|y20200527102324|zthanhnhan
082 |a332.67|bTr 121 H
100 |aTrần Thị Thu Hà
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư vào khu công nghiệp của các doanh nghiệp ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa / |cTrần Thị Thu Hà; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a75 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aCông nghiệp|xPhát triển
650 |aĐầu tư|xChính sách
700|aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007565
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007565 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.67 Tr 121 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét