Luận văn, luận án
636.6 D 561 B
Nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chim yến (Aerodramus fuciphagus) giai đoạn từ 8 – 21 ngày tuổi /
DDC 636.6
Tác giả CN Dương Thế Bảo
Nhan đề Nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chim yến (Aerodramus fuciphagus) giai đoạn từ 8 – 21 ngày tuổi / Dương Thế Bảo; Nguyễn Anh Vũ, Đặng Thúy Bình: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 44 tr. : hình ảnh, bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Chim yến-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Đặng Thúy Bình: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Vũ: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007550
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131265
00216
00419407AA7-C597-4347-AC53-195F48793970
005202006161624
008 2019
0091 0
039|a20200616162508|bvanpth|y20200526155303|zthanhnhan
082 |a636.6|bD 561 B
100 |aDương Thế Bảo
245 |aNghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chim yến (Aerodramus fuciphagus) giai đoạn từ 8 – 21 ngày tuổi / |cDương Thế Bảo; Nguyễn Anh Vũ, Đặng Thúy Bình: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a44 tr. : |bhình ảnh, bảng biểu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
650 |aChim yến|xKỹ thuật nuôi
700 |aĐặng Thúy Bình: GVHD
700|aNguyễn Anh Vũ: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007550
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007550 Kho tham khảo (SDH cũ) 636.6 D 561 B Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét