Luận văn, luận án
639.2 Ng 527 H
Đánh giá hiệu quả khai thác của nghề lưới rê khơi hỗn hợp tỉnh Ninh Bình /
DDC 639.2
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hà
Nhan đề Đánh giá hiệu quả khai thác của nghề lưới rê khơi hỗn hợp tỉnh Ninh Bình / Nguyễn Thanh Hà; Thái Văn Ngạn: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 57 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Khai thác thủy sản. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Đánh cá-Kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Thái Văn Ngạn: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007552
000 00000nam#a2200000ui#4500
001130877
00216
004E01C1570-9BD0-4B3F-B3D5-EEB16F817FE3
005202006161647
008 2019
0091 0
039|a20200616164801|bvanpth|c20200616164733|dvanpth|y20200525145432|zthanhnhan
082 |a639.2|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thanh Hà
245 |aĐánh giá hiệu quả khai thác của nghề lưới rê khơi hỗn hợp tỉnh Ninh Bình / |cNguyễn Thanh Hà; Thái Văn Ngạn: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a57 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Khai thác thủy sản. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aĐánh cá|xKỹ thuật
700 |aThái Văn Ngạn: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007552
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007552 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.2 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét