Báo, tạp chí
005
Soft Computing
DDC 005
Nhan đề Soft Computing
Thông tin xuất bản Springer-Verlag, 2012
Kỳ phát hành Monthly
Thuật ngữ chủ đề Soft computing
000 00000nas#a2200000ui#4500
001130347
0022
004BD673BD1-17E4-4E34-886A-BF04E4A2945F
005202005220810
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20200522081047|bngavt|y20200522080955|zngavt
082 |a005
245 |aSoft Computing
260 |aSpringer-Verlag, |c2012
310 |aMonthly
650 |aSoft computing
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/000_tongquat/000_tongquat/softcomputing/soft computingthumbimage.jpg
890|c24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét