Sách tiếng Việt
515.071 Ng 527 V
Giáo trình toán cao cấp giải tích :
DDC 515.071
Tác giả CN Nguyễn Bác Văn
Nhan đề Giáo trình toán cao cấp giải tích : Dùng cho nhóm ngành kinh tế / Nguyễn Bác Văn, Nguyễn Văn Thêm
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Văn Lang TP. HCM, 1996
Mô tả vật lý 326 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thêm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000008490-1
000 00000nam a2200000 4500
00112985
00211
004C7A824AD-88D5-4407-BDF7-69ECBC9428A7
005201701041459
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20170104145920|boanhntk|c20040311|dthanhntk|y20040305|zhoannq
082 |a515.071|bNg 527 V
100 |aNguyễn Bác Văn
245 |aGiáo trình toán cao cấp giải tích : |bDùng cho nhóm ngành kinh tế / |cNguyễn Bác Văn, Nguyễn Văn Thêm
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Văn Lang TP. HCM, |c1996
300 |a326 tr. ; |c21 cm
650 |aGiải tích
700 |aNguyễn Văn Thêm
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000008490-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/gttoancaocapgiaitich_nguyenbacvan/0page_001thumbimage.jpg
890|a2|b86|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000008490 Kho đọc Sinh viên 515.071 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 1
2 1000008491 Kho đọc Sinh viên 515.071 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 2 Mất KLD
  1 of 1 
Nhận xét