Báo, tạp chí
006.3
Neurocomputing /
DDC 006.3
Tác giả CN Hecht-Nielsen, Robert.
Nhan đề Neurocomputing /Robert Hecht-Nielsen
Thông tin xuất bản Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co.,1990
Mô tả vật lý xiii, 433 p. :ill. ;25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Neural computers
000 00760nas a2200229 a 4500
001127331
0022
0045A67F2B8-72FD-46E0-BC75-A42B2AC4AF7F
005202005121008
008891024s1990 maua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 89018261
020 |a0201093553
039|a20200512100837|bnguyenloi|c20200512100744|dnguyenloi|y20200512082430|zoanhntk
08200|a006.3|220
100 |aHecht-Nielsen, Robert.
245|aNeurocomputing /|cRobert Hecht-Nielsen
260 |aReading, Mass. : |bAddison-Wesley Pub. Co.,|c1990
300 |axiii, 433 p. :|bill. ;|c25 cm.
650 0|aNeural computers
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/000_tongquat/000_tongquat/neurocomputing/bia/bia.jpg
890|c48

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét