Sách tiếng Việt
577.27 Ph 104 B
Ý thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền /
DDC 577.27
Tác giả CN Phạm Văn Boong
Nhan đề Ý thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền / Phạm Văn Boong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 231 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Môi trường - Bảo vệ
Thuật ngữ chủ đề Môi trường, Ảnh hưởng của con người đối với
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000008308-10
000 00000nam a2200000 4500
00112719
00211
004E11137BB-85AE-4482-9E10-27CF1FE6891E
005201611291542
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20161129154248|boanhntk|c20040226|dthanhntk|y20040225|zhoannq
082 |a577.27|bPh 104 B
100 |aPhạm Văn Boong
245 |aÝ thức sinh thái và vấn đề phát triển lâu bền / |cPhạm Văn Boong
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2002
300 |a231 tr. ; |c19 cm
650 |aMôi trường - Bảo vệ
650 |aMôi trường, Ảnh hưởng của con người đối với
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000008308-10
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/ythucsinhthaiva_phamvanboong/0page_001thumbimage.jpg
890|a3|b63|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000008308 Kho đọc Sinh viên 577.27 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 1
2 1000008309 Kho đọc Sinh viên 577.27 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 3
3 1000008310 Kho đọc Sinh viên 577.27 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Nhận xét