Sách tiếng Việt
551.6 M 452
Môi trường khí hậu thay đổi - Mối hiểm họa của toàn cầu /
DDC 551.6
Nhan đề Môi trường khí hậu thay đổi - Mối hiểm họa của toàn cầu / Lê Huy Bá dịch
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả vật lý 267 tr. ; 21 cm
Phụ chú Tài liệu tham khảo (tr. 233)
Phụ chú Tổng hợp từ các công trình của nhiều tác giả thuộc ủy ban 'Bảo vệ bầu khí quyển trái đất'...
Thuật ngữ chủ đề Khí hậu học
Thuật ngữ chủ đề Con người, Ảnh hưởng của khí hậu đối với
Tác giả(bs) CN Lê Huy Bá
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000008313, 1000013811
000 00000nam a2200000 4500
00112714
00211
0046F3F14E3-C7FD-4C26-8242-8461FA83C3CA
005201412010924
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20141201092430|bngavt|c20070607|dvanpth|y20040225|zhoannq
082 |a551.6|bM 452
245 |aMôi trường khí hậu thay đổi - Mối hiểm họa của toàn cầu / |cLê Huy Bá dịch
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb TP. Hồ Chí Minh, |c1997
300 |a267 tr. ; |c21 cm
500 |aTài liệu tham khảo (tr. 233)
500 |aTổng hợp từ các công trình của nhiều tác giả thuộc ủy ban 'Bảo vệ bầu khí quyển trái đất'...
650 |aKhí hậu học
650 |aCon người, Ảnh hưởng của khí hậu đối với
700 |aLê Huy Bá
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000008313, 1000013811
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/550_khoahoctraidat/moitruongkhihauthaydoi_lehuyba/0page_001thumbimage.jpg
890|a2|b26|c1|d23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013811 Kho đọc Sinh viên 551.6 M 452 Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
2 1000008313 Kho đọc Sinh viên 551.6 M 452 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét