Sách ngoại văn
300.72
Experiment design and statistical methods for behavioural and social research /
DDC 300.72
Tác giả CN Boniface, David R.
Nhan đề Experiment design and statistical methods for behavioural and social research / David R. Boniface.
Thông tin xuất bản London : Chapman & Hall, 1995
Mô tả vật lý viii,264p. ; 25cm.
Phụ chú Bibliography: p258. - Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Experimental design.
Thuật ngữ chủ đề Social sciences-Research
Thuật ngữ chủ đề Social sciences-Statistical methods.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001126914
00212
00470D3E09A-8F5D-420B-BFFD-1B416239EFCB
005202005071557
008081223s1995 vm| vie
0091 0
020 |a0412542307
039|y20200507155716|zhungbt
082 |a300.72
100 |aBoniface, David R.
245 |aExperiment design and statistical methods for behavioural and social research / |cDavid R. Boniface.
260 |aLondon : |bChapman & Hall, |c1995
300 |aviii,264p. ; |c25cm.
500 |aBibliography: p258. - Includes index.
650 |aExperimental design.
650 |aSocial sciences|xResearch
650 |aSocial sciences|xStatistical methods.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/experimentdesignandstatisticalmethodsforbehaviouralandsocialresearch_davidrboniface/09780203756423_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét