GT,Bài giảng ĐHNT
621.3
Thực hành ứng dụng vi điều khiển /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Nam
Nhan đề Thực hành ứng dụng vi điều khiển / Nguyễn Nam
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 19 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Thực hành vi điều khiển
Môn học Vi điều khiển
Môn học Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
Môn học Hệ thống cơ điện tử
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001126069
00214
004F82DB883-45B9-4C2B-968A-F6FE65828EC4
005202004271622
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200427162215|zthanhnhan
082 |a621.3
100 |aNguyễn Nam
245 |aThực hành ứng dụng vi điều khiển / |cNguyễn Nam
260 |bTrường Đại học Nha Trang, |c2020
300 |a19 tr.
440|aGiáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aThực hành vi điều khiển
690|aVi điều khiển
690|aKỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
690|aHệ thống cơ điện tử
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thungdungvidieukhien_ngnam/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét