GT,Bài giảng ĐHNT
579
Thực hành vi sinh vật thực phẩm /
DDC 579
Tác giả CN Lê Nhã Uyên
Nhan đề Thực hành vi sinh vật thực phẩm / Lê Nhã Uyên, Nguyễn Thị Thanh Hải
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 58 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Từ khóa tự do Vi sinh vật
Môn học Thực hành vi sinh vật học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001126068
00214
004185A2EC7-F74C-49D0-B5F0-45F5D313B9BB
005202004271610
008081223s2020 vm| vi|
0091 0
039|a20200427161042|bthanhnhan|y20200427161021|zthanhnhan
082 |a579
100 |aLê Nhã Uyên
245 |aThực hành vi sinh vật thực phẩm / |cLê Nhã Uyên, Nguyễn Thị Thanh Hải
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2020
300|a58 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
653 |aVi sinh vật
690 |aThực hành vi sinh vật học
700 |aNguyễn Thị Thanh Hải
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/thuchanhvsvattp_lenhauyen/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét