GT,Bài giảng ĐHNT
621.381
Bài giảng hệ thống cơ điện tử /
DDC 621.381
Tác giả CN Vũ Thị Nhài
Nhan đề Bài giảng hệ thống cơ điện tử / Vũ Thị Nhài
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 154 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ điện tử
Môn học Hệ thống cơ điện tử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001126064
00214
004871BF018-6E3A-4805-9B18-2713F1C50AE2
005202004271544
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200427154452|zthanhnhan
082 |a621.381
100 |aVũ Thị Nhài
245 |aBài giảng hệ thống cơ điện tử / |cVũ Thị Nhài
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a154 tr.
650 |aCơ điện tử
690|aHệ thống cơ điện tử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/htcodientu_vuthinhai/zpage_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét