Sách ngoại văn
658.0072
Research methods:
DDC 658.0072
Tác giả CN Crowther, David.
Nhan đề Research methods: a concise introduction to research in management and business consultancy / David Crowther and Geoff Lancaster.
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009
Mô tả vật lý viii, 292 p. : ill. ; 24 cm
Phụ chú Previous ed.: published as Research methods in management by Geoff Lancaster. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
Thuật ngữ chủ đề Management-Research
Tác giả(bs) CN Lancaster, Geoff.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001126029
00212
004BEC4891F-15AB-4634-8969-E9BB99890F29
005202004271451
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780750689533
039|y20200427145143|zhungbt
082 |a658.0072
100 |aCrowther, David.
245 |aResearch methods: |ba concise introduction to research in management and business consultancy / |cDavid Crowther and Geoff Lancaster.
250 |a2nd ed
260 |aOxford : |bButterworth-Heinemann, |c2009
300 |aviii, 292 p. : |bill. ; |c24 cm
500 |aPrevious ed.: published as Research methods in management by Geoff Lancaster. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
650 |a Management|xResearch
700 |aLancaster, Geoff.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/researchmethods_davidcrowther/0researchmethods_davidcrowther_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét