Sách tiếng Việt
621.2 M 112
Máy thủy lực :
DDC 621.2
Nhan đề Máy thủy lực : Tuabin nước và máy bơm / Hoàng Đình Dũng, Hoàng Văn Tần và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 234 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Tuabin
Thuật ngữ chủ đề Máy thủy lực
Thuật ngữ chủ đề Máy bơm
Môn học Tuabin và nhà máy nhiệt điện
Tác giả(bs) CN Hoàng Đình Dũng
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Tần
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(5): 1000007973-6, 1000009242
Địa chỉ Kho mượn(5): 3000003864-8
000 00000nam a2200000 4500
00112584
00211
00402134C6D-0391-43C4-9AB5-62D2066FA7DB
005202012241506
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20201224150628|bvanpth|c20170309163936|doanhntk|y20040217|zthanhntk
082 |a621.2|bM 112
245 |aMáy thủy lực : |bTuabin nước và máy bơm / |cHoàng Đình Dũng, Hoàng Văn Tần và những người khác
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2001
300 |a234 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aTuabin
650 |aMáy thủy lực
650 |aMáy bơm
690|aTuabin và nhà máy nhiệt điện
700 |aHoàng Đình Dũng
700 |aHoàng Văn Tần
852|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000007973-6, 1000009242
852|bKho mượn|j(5): 3000003864-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/maythuyluctuabinnuocvamaybom_hoangdinhdung/page001thumbimage.jpg
890|a10|b167|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009242 Kho đọc Sinh viên 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 5
2 3000003864 Kho mượn 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 6
3 3000003865 Kho mượn 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 7
4 3000003866 Kho mượn 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 9
5 3000003867 Kho mượn 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 8
6 3000003868 Kho mượn 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 10
7 1000007973 Kho đọc Sinh viên 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 4
8 1000007974 Kho đọc Sinh viên 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 3
9 1000007975 Kho đọc Sinh viên 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 2
10 1000007976 Kho đọc Sinh viên 621.2 M 112 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét