Sách ngoại văn
658.4
Scaling your startup:
DDC 658.4
Tác giả CN Cohan, Peter S.
Nhan đề Scaling your startup: mastering the four stages from idea to $10 billion / Peter S. Cohan.
Thông tin xuất bản [New York, NY] : Apress, 2019
Mô tả vật lý 279p ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Business enterprises.
Thuật ngữ chủ đề New business enterprises.
Thuật ngữ chủ đề Production management.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125251
00212
0049CE976A6-EFF9-41C5-B06A-16249CE948CE
005202004131429
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781484243121
039|y20200413142917|zhungbt
082 |a658.4
100 |aCohan, Peter S.
245 |aScaling your startup: |bmastering the four stages from idea to $10 billion / |cPeter S. Cohan.
260 |a[New York, NY] : |bApress, |c2019
300 |a279p ; |c24cm
650 |aBusiness enterprises.
650 |aNew business enterprises.
650 |aProduction management.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/scalingyourstartup_cohanpeters/0scalingyourstartup_cohanpeters_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét