Khóa luận
671.2 Ph 105 S
Thiết kế khuôn đúc chi tiết trục máy lọc nước /
DDC 671.2
Tác giả CN Phan Đình Sự
Nhan đề Thiết kế khuôn đúc chi tiết trục máy lọc nước / Phan Đình Sự; Nguyễn Văn Tường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 97 tr. : hình ảnh màu, sơ đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Ngành Chế tạo máy. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Khuôn mẫu-Kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Khuôn kim loại-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tường: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003015
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125136
00215
0040379C4BC-01AC-4CE6-A917-F3B5B19E29F5
005202005131451
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200513145143|bvanpth|c20200513145113|dvanpth|y20200326162930|zthanhnhan
082 |a671.2|bPh 105 S
100 |aPhan Đình Sự
245 |aThiết kế khuôn đúc chi tiết trục máy lọc nước / |cPhan Đình Sự; Nguyễn Văn Tường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a97 tr. : |bhình ảnh màu, sơ đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Cơ khí. Ngành Chế tạo máy. Khóa 57
650 |aKhuôn mẫu|xKỹ thuật
650|aKhuôn kim loại|xThiết kế
700 |aNguyễn Văn Tường: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003015
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003015 Kho luận văn 671.2 Ph 105 S Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Nhận xét