Khóa luận
628.43 Ng 527 V
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy dệt may Fashion Gament 2 công suất 90m3/ngày đêm /
DDC 628.43
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Phi Vũ
Nhan đề Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy dệt may Fashion Gament 2 công suất 90m3/ngày đêm / Nguyễn Hoàng Phi Vũ; Hoàng Ngọc Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Viện Công nghệ sinh học và Môi trường. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Nước thải-Xử lý
Thuật ngữ chủ đề Không khí-Ô nhiễm
Tác giả(bs) CN Hoàng Ngọc Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002973
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125134
00215
00428B41A6A-13C6-418C-B2AC-6B0196417C82
005202003271126
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200327112633|bvanpth|c20200327112613|dvanpth|y20200326161152|zthanhnhan
082|a628.43|bNg 527 V
100 |aNguyễn Hoàng Phi Vũ
245 |aThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy dệt may Fashion Gament 2 công suất 90m3/ngày đêm / |cNguyễn Hoàng Phi Vũ; Hoàng Ngọc Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2019
300 |a82 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm
490 |aViện Công nghệ sinh học và Môi trường. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Khóa 57
650 |aNước thải|xXử lý
650 |aKhông khí|xÔ nhiễm
700 |aHoàng Ngọc Anh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002973
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002973 Kho luận văn 628.43 Ng 527 V Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét