Khóa luận
628.43 D 561 Th
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn - Khánh Hòa theo công nghệ SBR /
DDC 628.43
Tác giả CN Dương Công Thành
Nhan đề Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn - Khánh Hòa theo công nghệ SBR / Dương Công Thành; Ngô Đăng Nghĩa: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 113 tr. : Bảng biểu, hình ảnh, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Viện Công nghệ sinh học và Môi trường. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Nước thải-Xử lý
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống xử lý nước thải-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Ngô Đăng Nghĩa: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002974
000 00000nam#a2200000u##4500
001125133
00215
0044E7098AD-F8AF-44CC-9AE1-18666BA88CB2
005202003271128
008200327s2019 vm vie
0091 0
039|a20200327112812|bvanpth|y20200326160848|zthanhnhan
082|a628.43|bD 561 Th
100 |aDương Công Thành
245 |aTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn - Khánh Hòa theo công nghệ SBR / |cDương Công Thành; Ngô Đăng Nghĩa: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2019
300 |a113 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh, phụ lục ; |c27 cm|eSơ đồ công nghệ
490 |aViện Công nghệ sinh học và Môi trường. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Khóa 57
650 |aNước thải|xXử lý
650 |aHệ thống xử lý nước thải|xThiết kế
700 |aNgô Đăng Nghĩa: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002974
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002974 Kho luận văn 628.43 D 561 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét