Khóa luận
621.4025 V 400 S
Tính toán, thiết kế thiết bị sấy tôm bằng phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với bơm nhiệt năng suất 5kg/mẻ sấy /
DDC 621.4025
Tác giả CN Võ Nguyễn Trúc Sang
Nhan đề Tính toán, thiết kế thiết bị sấy tôm bằng phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với bơm nhiệt năng suất 5kg/mẻ sấy / Võ Nguyễn Trúc Sang; Lê Như Chính: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 84 tr : biểu đồ, ảnh ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Tôm thẻ chân trắng-Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Sấy-Hệ thống
Tác giả(bs) CN Lê Như Chính: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003011
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125131
00215
0040C58E0F2-D399-4B80-BEFF-C355D68C4CD6
005202005081501
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200508150157|bvanpth|y20200326155010|zthanhnhan
082 |a621.4025|bV 400 S
100 |aVõ Nguyễn Trúc Sang
245 |aTính toán, thiết kế thiết bị sấy tôm bằng phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với bơm nhiệt năng suất 5kg/mẻ sấy / |cVõ Nguyễn Trúc Sang; Lê Như Chính: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a84 tr : |bbiểu đồ, ảnh ; |c27 cm
490 |aKhoa Cơ khí. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh. Khóa 57
650 |aTôm thẻ chân trắng|xBảo quản
650 |aSấy|xHệ thống
700 |aLê Như Chính: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003011
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003011 Kho luận văn 621.4025 V 400 S Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Nhận xét