Khóa luận
671.2 Ph 105 H
Thiết kế khuôn đúc vỏ bơm ly tâm bằng nhựa của Công ty Đăng Phong /
DDC 671.2
Tác giả CN Phan Minh Huy
Nhan đề Thiết kế khuôn đúc vỏ bơm ly tâm bằng nhựa của Công ty Đăng Phong / Phan Minh Huy, Đặng Hữu Nghĩa; Đặng Xuân Phương, Nguyễn Văn Hân: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 103 tr. : hình ảnh màu, sơ đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Ngành Kỹ thuật cơ khí. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Khuôn mẫu-Kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Khuôn kim loại-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Phương: GVHD
Tác giả(bs) CN Đặng Hữu Nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hân: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003014
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125130
00215
004F6CF1EE0-031C-445A-99F9-7E20496E6D21
005202005131449
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200513144920|bvanpth|y20200326153247|zthanhnhan
082 |a671.2|bPh 105 H
100 |aPhan Minh Huy
245 |aThiết kế khuôn đúc vỏ bơm ly tâm bằng nhựa của Công ty Đăng Phong / |cPhan Minh Huy, Đặng Hữu Nghĩa; Đặng Xuân Phương, Nguyễn Văn Hân: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a103 tr. : |bhình ảnh màu, sơ đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Cơ khí. Ngành Kỹ thuật cơ khí. Khóa 57
650 |aKhuôn mẫu|xKỹ thuật
650|aKhuôn kim loại|xThiết kế
700 |aĐặng Xuân Phương: GVHD
700|aĐặng Hữu Nghĩa
700|aNguyễn Văn Hân: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003014
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003014 Kho luận văn 671.2 Ph 105 H Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Nhận xét