Sách tiếng Việt
031 T 550
Từ điển bách khoa Việt Nam. Tập 3: N - S /
DDC 031
Nhan đề Từ điển bách khoa Việt Nam. Tập 3: N - S / Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Từ điển bách khoa, 2003
Mô tả vật lý 878 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Việt ngữ - Từ điển
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000008705-6
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001219
000 00000ncm a2200000 4500
00112346
00211
004E08385C8-C710-4C5D-8862-CE8A2E2B717E
005201412291509
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20141229150927|bvanpth|c20040923|dthanhntk|y20040202|zthanhntk
082 |a031|bT 550
245 |aTừ điển bách khoa Việt Nam. Tập 3: N - S / |cHội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt nam
260 |aHà Nội : |bNXB Từ điển bách khoa, |c2003
300 |a878 tr. : |bHình ảnh ; |c27 cm
650 |aViệt ngữ - Từ điển
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000008705-6
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001219
890|a3|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000008705 Kho đọc Sinh viên 031 T 550 Sách Tiếng Việt 2
2 1000008706 Kho đọc Sinh viên 031 T 550 Sách Tiếng Việt 1 Mất CLD
3 2000001219 Kho tham khảo (SDH cũ) 031 T 550 Tài liệu tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét