Sách tiếng Việt
664
Phương pháp bảo quản và chế biến thuỷ sản /
DDC 664
Tác giả CN Chu Thị Thơm
Nhan đề Phương pháp bảo quản và chế biến thuỷ sản / Chu Thị Thơm
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2006
Mô tả vật lý 126tr. ; 19cm
Phụ chú Tủ sách Khuyến nông phục vụ người lao động
Thuật ngữ chủ đề Bảo quản-Thủy sản
Thuật ngữ chủ đề Chế biến-Thủy sản
Môn học Bảo quản lạnh và lạnh đông sản phẩm STH
Môn học Công nghệ chế biến TS
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001123099
00211
004AC6FF015-34EF-4631-B23A-91F7211BA0D3
005202002041051
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20200204105105|zhungbt
082 |a664
100 |aChu Thị Thơm
245 |aPhương pháp bảo quản và chế biến thuỷ sản / |cChu Thị Thơm
260 |aH. : |bLao Động, |c2006
300 |a126tr. ; |c19cm
500 |aTủ sách Khuyến nông phục vụ người lao động
650 |aBảo quản|xThủy sản
650 |aChế biến|xThủy sản
690 |aBảo quản lạnh và lạnh đông sản phẩm STH
690 |aCông nghệ chế biến TS
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/phuongphapbaoquanvachebienthuysan_chuthithom/0phuongphapbaoquanvachebienthuysan_chuthithom_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét