Sách tiếng Việt
363.7
Môi trường và con người /
DDC 363.7
Tác giả CN Võ Văn Minh
Nhan đề Môi trường và con người / Võ Văn Minh
Thông tin xuất bản Đà Nẵng, 2007
Phụ chú ĐTTS ghi: ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ môi trường-Con người
Thuật ngữ chủ đề Môi trường-Con người
Môn học Sinh thái học môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001123098
00211
0046A35AF47-ADC2-452D-AB96-CBAF3901D9FC
005202002041000
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20200204100038|zhungbt
082 |a363.7
100 |aVõ Văn Minh
245 |aMôi trường và con người / |cVõ Văn Minh
260 |aĐà Nẵng, |c2007
500 |aĐTTS ghi: ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm
650 |aBảo vệ môi trường|xCon người
650 |aMôi trường|xCon người
690 |aSinh thái học môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/moitruongvaconnguoi_vovanminh/0moitruongvaconnguoi_vovanminh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét