Sách ngoại văn
621.9
CNC Handbuch 2013/2014 /
DDC 621.9
Tác giả CN Kief, Hans B.
Nhan đề CNC Handbuch 2013/2014 / Hans B. Kief, Helmut A. Roschiwal
Thông tin xuất bản Lake Forest : Glencoe, 2013
Mô tả vật lý 466 pages : illustrations (chiefly color) ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Computer programming.
Thuật ngữ chủ đề Machine shops-Automation.
Thuật ngữ chủ đề Machine-tools-Numerical control.
Môn học Công nghệ CNC
Tác giả(bs) CN Hood, Jefferson B. trl
Tác giả(bs) CN Roschiwal, Helmut A.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001123097
00212
004DDC96DF9-3DF0-4D39-9004-94C50970A3BA
005202002030922
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20200203092327|zhungbt
082 |a621.9
100 |aKief, Hans B.
245 |aCNC Handbuch 2013/2014 / |cHans B. Kief, Helmut A. Roschiwal
260 |aLake Forest : |bGlencoe, |c2013
300 |a466 pages : |billustrations (chiefly color) ; |c24cm.
650 |aComputer programming.
650 |aMachine shops|xAutomation.
650 |aMachine-tools|xNumerical control.
690 |aCông nghệ CNC
700 |aHood, Jefferson B. trl
700 |aRoschiwal, Helmut A.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cnc-handbuch_hansbkief/03446435379_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét