Sách ngoại văn
664.94 H 531 B
Novel approach for stabilizing meat color of fish and domestic animals :
DDC 664.94
Tác giả CN Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
Nhan đề Novel approach for stabilizing meat color of fish and domestic animals : Application of natural antioxidants from edible mushrooms / Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
Thông tin xuất bản Germany : Scholar's Press, 2013
Mô tả vật lý 178 p. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Domestic animals-Research
Thuật ngữ chủ đề Fish-Research
Thuật ngữ chủ đề Antioxidants
Tác giả(bs) CN Huynh Nguyen Duy Bao (cx)
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000029029
000 00000nam#a2200000u##4500
001121793
00212
00434C3C49E-C5E7-4A5A-B2BD-9C3007E47710
005202002271444
008200114s2013 gw eng
0091 0
020 |a9783639707472
039|a20200227144452|bvanpth|c20200114103700|dvanpth|y20191225091317|zoanhntk
082 |a664.94|bH 531 B
100 |aHuỳnh Nguyễn Duy Bảo
245 |aNovel approach for stabilizing meat color of fish and domestic animals : |bApplication of natural antioxidants from edible mushrooms / |cHuỳnh Nguyễn Duy Bảo
260 |aGermany : |bScholar's Press, |c2013
300 |a178 p. ; |c21 cm
650 |aDomestic animals|xResearch
650 |aFish|xResearch
650 |aAntioxidants
700 |aHuynh Nguyen Duy Bao (cx)
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000029029
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/novelapproach_huynhnguyenduybaothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000029029 Kho đọc Sinh viên 664.94 H 531 B Sách ngoại văn 1 Chờ giao
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét