Sách tiếng Việt
667.6 Ng 527 L
Công nghệ sơn /
DDC 667.6
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Công nghệ sơn / Nguyễn Văn Lộc
Thông tin xuất bản H. : Bách Khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 951 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sơn
Thuật ngữ chủ đề Sơn-Công nghệ
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000029049-50
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038745-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
001121749
00211
0047D926438-DB2E-4D03-9315-A3C2617A195A
005202001161115
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049875007
039|a20200116111545|bvanpth|y20191225075112|zoanhntk
082 |a667.6|bNg 527 L
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aCông nghệ sơn / |cNguyễn Văn Lộc
260 |aH. : |bBách Khoa Hà Nội, |c2019
300 |a951 tr. ; |c21 cm
500 |aSách biếu
650 |aCông nghệ sơn
650 |aSơn|xCông nghệ
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000029049-50
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038745-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/congngheson_ngvanlocthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038746 Kho mượn 667.6 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4 Chờ giao
2 3000038745 Kho mượn 667.6 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3 Chờ giao
3 1000029050 Kho đọc Sinh viên 667.6 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2 Chờ giao
4 1000029049 Kho đọc Sinh viên 667.6 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1 Chờ giao
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét