Sách ngoại văn
808.066 S 97 J
English in today's research world :
DDC 808.066
Tác giả CN Swales, John M.
Nhan đề English in today's research world : a writing guide / John M. Swales, Christine B. Feak
Thông tin xuất bản USA : The University of Michigan Press, 2000
Mô tả vật lý ill ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Technical writing
Tác giả(bs) CN Feak, Christine B.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000029045
000 00000nam#a2200000ui#4500
001121713
00212
00494B41312-29D2-49A6-AC26-CB7C127705D0
005202001151441
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |a9780472087136
039|a20200115144137|bvanpth|y20191223151928|zoanhntk
082 |a808.066|bS 97 J
100 |aSwales, John M.
245 |aEnglish in today's research world : |ba writing guide / |cJohn M. Swales, Christine B. Feak
260 |aUSA : |bThe University of Michigan Press, |c2000
300 |bill ; |c24 cm
650 |aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers
650 |aTechnical writing
700 |aFeak, Christine B.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000029045
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/englishintodaysresearchword_johnmswalesthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000029045 Kho đọc Sinh viên 808.066 S 97 J Sách ngoại văn 1 Chờ giao
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét