Sách tiếng Việt
338.9 Ng 527 T
Về mô hình chuyển đổi kinh tế của một số nước và định hướng vận dụng ở Việt Nam :
DDC 338.9
Tác giả CN Nguyễn Minh Tú
Nhan đề Về mô hình chuyển đổi kinh tế của một số nước và định hướng vận dụng ở Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Minh Tú
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997
Mô tả vật lý 151 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế phát triển
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Chính sách kinh tế
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006918, 1000013090
000 00000nam a2200000 4500
00112118
00211
00439ECB0A4-DDC9-4924-96DE-8741C10837E1
005201806111449
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20180611144905|bvanpth|c20150522105015|dhientrang|y20031217|zhoannq
082 |a338.9|bNg 527 T
100 |aNguyễn Minh Tú
245 |aVề mô hình chuyển đổi kinh tế của một số nước và định hướng vận dụng ở Việt Nam : |bSách tham khảo / |cNguyễn Minh Tú
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1997
300 |a151 tr. ; |c19 cm
650 |aKinh tế phát triển
650 |aViệt Nam|xChính sách kinh tế
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006918, 1000013090
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/vemohinhchuyendoiktecua1sonuocvadhuongvdungovn_nguyenminhtu/0biathumbimage.jpg
890|a2|b20|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013090 Kho đọc Sinh viên 338.9 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2
2 1000006918 Kho đọc Sinh viên 338.9 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1 Thanh lý 2009
  1 of 1 
Nhận xét