Sách tiếng Việt
343.597076 M 458
Một số quy định pháp luật về lương thực thực phẩm
DDC 343.597076
Nhan đề Một số quy định pháp luật về lương thực thực phẩm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 573 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Luật và chính sách
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006019-20
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000003454-5
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001138
000 00000nam a2200000 4500
00112078
00211
00491CFD1F9-FE32-4D0C-A270-320058AFFF9B
005201701101637
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20170110163738|bvinhpq|c20031224|dthanhntk|y20031215|zhoannq
082 |a343.597076|bM 458
245 |aMột số quy định pháp luật về lương thực thực phẩm
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2003
300 |a573 tr. ; |c21 cm
650 |aThực phẩm - Luật và chính sách
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006019-20
852|bKho mượn|j(2): 3000003454-5
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001138
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/motsoqdplveluongthucthucpham/pagethumbimage.jpg
890|a5|b14|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000006019 Kho đọc Sinh viên 343.597076 M 458 Sách Tiếng Việt 2
2 1000006020 Kho đọc Sinh viên 343.597076 M 458 Sách Tiếng Việt 3
3 2000001138 Kho tham khảo (SDH cũ) 343.597076 M 458 Sách Tiếng Việt 1
4 3000003454 Kho mượn 343.597076 M 458 Sách Tiếng Việt 4
5 3000003455 Kho mượn 343.597076 M 458 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét