Sách tiếng Việt
658 V 500 T
200 bài tập tình huống và thuật quản lý, kinh doanh :
DDC 658
Tác giả CN Vũ Huy Từ
Nhan đề 200 bài tập tình huống và thuật quản lý, kinh doanh : Sách tham khảo / Vũ Huy Từ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 421 tr. ; 21 cm
Phụ chú Tài liệu tham khảo (tr.411)
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006139-41
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000003501-6, 3000004923
000 00000nam a2200000 4500
00112070
00211
004E92CB52F-DBC0-4387-9CD4-64D3FB682F09
005201512231021
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20151223102103|bngavt|c20110114|dvanpth|y20031215|zhoannq
082 |a658|bV 500 T
100 |aVũ Huy Từ
245 |a200 bài tập tình huống và thuật quản lý, kinh doanh : |bSách tham khảo / |cVũ Huy Từ
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2003
300 |a421 tr. ; |c21 cm
500 |aTài liệu tham khảo (tr.411)
650 |aQuản trị kinh doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006139-41
852|bKho mượn|j(7): 3000003501-6, 3000004923
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/200baitaptinhhuong_vuhuytu/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b712|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000004923 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 11
2 1000006139 Kho đọc Sinh viên 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 4
3 1000006140 Kho đọc Sinh viên 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 3
4 1000006141 Kho đọc Sinh viên 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 2
5 3000003501 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 10
6 3000003502 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 9
7 3000003503 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 8
8 3000003504 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 7 Mất đã đền
9 3000003505 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 6
10 3000003506 Kho mượn 658 V 500 T Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét