Sách tiếng Việt
343.59707 Tr 121 M
Luật kinh tế trong kinh doanh và đầu tư /
DDC 343.59707
Tác giả CN Trần Anh Minh
Nhan đề Luật kinh tế trong kinh doanh và đầu tư / Trần Anh Minh
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : NXB TP. Hồ Chí Minh, 1994
Mô tả vật lý 382 tr. ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Luật kinh tế - Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Luật đầu tư - Việt nam
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000007340
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000003108
000 00000nam a2200000 4500
00111992
00211
0049E1D5196-0D2F-413A-B954-20DD72C72437
005201011081521
008130110s1994 vm| vie
0091 0
039|a20130305210730|bvanpth|c20041006|dquang|y20031203|zthanhntk
041 |aViệt Nam
082 |a343.59707|bTr 121 M
100 |aTrần Anh Minh
245 |aLuật kinh tế trong kinh doanh và đầu tư / |cTrần Anh Minh
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNXB TP. Hồ Chí Minh, |c1994
300 |a382 tr. ; |c20 cm
650 |aLuật kinh doanh
650 |aLuật kinh tế - Việt Nam
650 |aLuật đầu tư - Việt nam
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000007340
852|bKho mượn|j(1): 3000003108
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luat kinh te trong kd va dt (tran anh minh)_001smallthumb.jpg
890|a2|b30|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000003108 Kho mượn 343.59707 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 2
2 1000007340 Kho đọc Sinh viên 343.59707 Tr 121 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét