Sách tiếng Việt
658.404 Đ 116 Tr
Tính toán dự án đầu tư :
DDC 658.404
Tác giả CN Đặng Minh Trang
Nhan đề Tính toán dự án đầu tư : Kinh tế kỹ thuật / Đặng Minh Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2002
Mô tả vật lý 362 tr. ; 24 cm
Phụ chú Tài liệu tham khảo (tr.362)
Thuật ngữ chủ đề Đầu tư - Bài tập
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000007035
000 00000nam a2200000 4500
00111923
00211
00477C28231-695C-438D-86BF-09E9F53B3DC6
005201505131019
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20150513102005|bhientrang|c20041227|dOANHNTK|y20031128|zhoannq
082 |a658.404|bĐ 116 Tr
100 |aĐặng Minh Trang
245 |aTính toán dự án đầu tư : |bKinh tế kỹ thuật / |cĐặng Minh Trang
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2002
300 |a362 tr. ; |c24 cm
500 |aTài liệu tham khảo (tr.362)
650 |aĐầu tư - Bài tập
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000007035
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tinhtoanduandautu_dangminhtrang/0biathumbimage.jpg
890|a1|b43|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000007035 Kho đọc Sinh viên 658.404 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét