Sách tiếng Việt
338.6 R 300 X
Kinh tế doanh nghiệp /
DDC 338.6
Tác giả CN Richet, Xavier
Nhan đề Kinh tế doanh nghiệp / Xavier Richet; Hoàng Minh Thái, Nguyễn Hương Lan dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 1997
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Hoàng Minh Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hương Lan
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000007638, 1000013803
000 00000nam a2200000 4500
00111829
00211
004AAA0DEC5-7821-4A5D-8CA6-04A9865C43CA
005201501270750
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20150127075038|bngavt|c20040819|dvanpth|y20031125|zthanhntk
082 |a338.6|bR 300 X
100 |aRichet, Xavier
245 |aKinh tế doanh nghiệp / |cXavier Richet; Hoàng Minh Thái, Nguyễn Hương Lan dịch
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c1997
650 |aKinh tế doanh nghiệp
700 |aHoàng Minh Thái
700 |aNguyễn Hương Lan
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000007638, 1000013803
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtedoanhnghiep_xavierrichet/0page_001thumbimage.jpg
890|a2|b14|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013803 Kho đọc Sinh viên 338.6 R 300 X Sách Tiếng Việt 2
2 1000007638 Kho đọc Sinh viên 338.6 R 300 X Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét