Luận văn, luận án
338.372 Ng
Evaluating the effectiveness of adaptation to climate change of aquaculture farmers in Phu Vang district, Thua Thien Hue province /
DDC 338.372
Tác giả CN Nguyễn Thị Mai
Nhan đề Evaluating the effectiveness of adaptation to climate change of aquaculture farmers in Phu Vang district, Thua Thien Hue province / Nguyễn Thị Mai; Phạm Thị Thanh Thủy, Clare Armstrong: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 41 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Marine Ecosystem Management and Climate change. Master thesis.
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Armstrong, Clare : GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118239
00216
004CF95FF7C-25EF-431C-A6A8-8C11C665F1E4
005201911081013
008
0091 0
039|y20191108101334|zthanhnhan
041|aTiếng Anh
082 |a338.372|bNg
100 |aNguyễn Thị Mai
245 |aEvaluating the effectiveness of adaptation to climate change of aquaculture farmers in Phu Vang district, Thua Thien Hue province / |cNguyễn Thị Mai; Phạm Thị Thanh Thủy, Clare Armstrong: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a41 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aMarine Ecosystem Management and Climate change. Master thesis.
650 |aBiến đổi khí hậu
650 |aKinh tế nông nghiệp
700 |aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
700 |aArmstrong, Clare : GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét