Luận văn, luận án
338.372 Ng 527 M
Evaluating the effectiveness of adaptation to climate change of aquaculture farmers in Phu Vang district, Thua Thien Hue province /
DDC 338.372
Tác giả CN Nguyễn Thị Mai
Nhan đề Evaluating the effectiveness of adaptation to climate change of aquaculture farmers in Phu Vang district, Thua Thien Hue province / Nguyễn Thị Mai; Phạm Thị Thanh Thủy, Claire Armstrong: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 41 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Marine Ecosystem Management and Climate change. Master thesis.
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Armstrong, Claire: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007534
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118239
00216
004CF95FF7C-25EF-431C-A6A8-8C11C665F1E4
005201912271041
008 2018
0091 0
039|a20191227104238|bvanpth|y20191108101334|zthanhnhan
041|aTiếng Anh
082 |a338.372|bNg 527 M
100 |aNguyễn Thị Mai
245 |aEvaluating the effectiveness of adaptation to climate change of aquaculture farmers in Phu Vang district, Thua Thien Hue province / |cNguyễn Thị Mai; Phạm Thị Thanh Thủy, Claire Armstrong: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a41 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aMarine Ecosystem Management and Climate change. Master thesis.
650 |aBiến đổi khí hậu
650 |aKinh tế nông nghiệp
700 |aArmstrong, Claire: GVHD
700 |aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007534
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007534 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.372 Ng 527 M Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét