Luận văn, luận án
658.834 L
Étude sur la satisfaction des visisteurs à la destination touristique de Nha Trang – Khanh Hoa /
DDC 658.834
Tác giả CN Lê Thị Quỳnh Giao
Nhan đề Étude sur la satisfaction des visisteurs à la destination touristique de Nha Trang – Khanh Hoa / Lê Thị Quỳnh Giao; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 85 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị du lịch. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118232
00216
0046E09B1C3-D914-44F3-8955-D46FC1F4637E
005201911081003
008
0091 0
039|y20191108100410|zthanhnhan
082 |a658.834|bL
100 |aLê Thị Quỳnh Giao
245 |aÉtude sur la satisfaction des visisteurs à la destination touristique de Nha Trang – Khanh Hoa / |cLê Thị Quỳnh Giao; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a85 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aChuyên ngành Quản trị du lịch. Luận văn thạc sĩ
650 |aThị trường|xNghiên cứu
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Chí Công: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét