Luận văn, luận án
658.834 L 250 Gi
Étude sur la satisfaction des visisteurs à la destination touristique de Nha Trang – Khanh Hoa /
DDC 658.834
Tác giả CN Lê Thị Quỳnh Giao
Nhan đề Étude sur la satisfaction des visisteurs à la destination touristique de Nha Trang – Khanh Hoa / Lê Thị Quỳnh Giao; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 85 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Gestion des Entreprises et du Tourisme. Ngành Quản lý kinh doanh và du lịch. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007535
000 00000nam#a2200000u##4500
001118232
00216
0046E09B1C3-D914-44F3-8955-D46FC1F4637E
005201912271048
008191227s2018 vm fre
0091 0
039|a20191227104924|bvanpth|y20191108100410|zthanhnhan
082 |a658.834|bL 250 Gi
100 |aLê Thị Quỳnh Giao
245 |aÉtude sur la satisfaction des visisteurs à la destination touristique de Nha Trang – Khanh Hoa / |cLê Thị Quỳnh Giao; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a85 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aGestion des Entreprises et du Tourisme. Ngành Quản lý kinh doanh và du lịch. Luận văn thạc sĩ
650 |aThị trường|xNghiên cứu
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007535
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007535 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 L 250 Gi Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét