Luận văn, luận án
352.6 L
Đánh giá chất lượng đội ngũ công chức hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 352.6
Tác giả CN Lê Thị Ái Vân
Nhan đề Đánh giá chất lượng đội ngũ công chức hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi / Lê Thị Ái Vân; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 105 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118226
00216
0045BF6F03B-33D0-4955-A3F0-500CE98229F8
005201911080954
008 2019
0091 0
039|y20191108095436|zthanhnhan
082 |a352.6|bL
100 |aLê Thị Ái Vân
245 |aĐánh giá chất lượng đội ngũ công chức hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi / |cLê Thị Ái Vân; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a105 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650|aHành chính công
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét