Luận văn, luận án
352.6 L
Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 352.6
Tác giả CN Lê Văn Huynh
Nhan đề Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận / Lê Văn Huynh; Phạm Xuân Hương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 103 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Hương: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118225
00216
004BDB24B16-82CE-4D73-ABE6-3B5448EBE32E
005201911080950
008
0091 0
039|y20191108095106|zthanhnhan
082 |a352.6|bL
100 |aLê Văn Huynh
245 |aĐánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận / |cLê Văn Huynh; Phạm Xuân Hương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a103 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành chính công
700 |aPhạm Xuân Hương: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét