Luận văn, luận án
352.6 L 250 H
Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 352.6
Tác giả CN Lê Văn Huynh
Nhan đề Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận / Lê Văn Huynh; Phan Thị Xuân Hương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 103 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Phan Thị Xuân Hương: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007464
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118225
00216
004BDB24B16-82CE-4D73-ABE6-3B5448EBE32E
005201911291439
008 2018
0091 0
039|a20191129144001|bvanpth|y20191108095106|zthanhnhan
082 |a352.6|bL 250 H
100 |aLê Văn Huynh
245 |aĐánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận / |cLê Văn Huynh; Phan Thị Xuân Hương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a103 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành chính công
700 |aPhan Thị Xuân Hương: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007464
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007464 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 L 250 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét