Luận văn, luận án
658.3 Ph
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An /
DDC 658.3
Tác giả CN Phạm Thị Hà
Nhan đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An / Phạm Thị Hà; Đỗ Thị Thanh Vinh, Phan Thị Kim Liên: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 89 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Phan Thị Kim Liên: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118224
00216
0043342491D-DDC2-41A0-A357-9AD5559F956D
005201911080948
008
0091 0
039|y20191108094825|zthanhnhan
082 |a658.3|bPh
100 |aPhạm Thị Hà
245 |aNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An / |cPhạm Thị Hà; Đỗ Thị Thanh Vinh, Phan Thị Kim Liên: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a89 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
700|aPhan Thị Kim Liên: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét