Luận văn, luận án
658.3 Ph 104 H
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An /
DDC 658.3
Tác giả CN Phạm Thị Hà
Nhan đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An / Phạm Thị Hà; Đỗ Thị Thanh Vinh, Phan Thị Kim Liên: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 89 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Phan Thị Kim Liên: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007388
000 00000nam#a2200000u##4500
001118224
00216
0043342491D-DDC2-41A0-A357-9AD5559F956D
005201911221031
008191122s2019 vm vie
0091 0
039|a20191122103119|bvanpth|c20191122080316|dvanpth|y20191108094825|zthanhnhan
082 |a658.3|bPh 104 H
100 |aPhạm Thị Hà
245 |aNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Nghệ An / |cPhạm Thị Hà; Đỗ Thị Thanh Vinh, Phan Thị Kim Liên: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a89 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
700|aPhan Thị Kim Liên: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007388
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007388 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 Ph 104 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét