Luận văn, luận án
338.372 D 561 Th
Tác động của chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/CP đến hiệu quả kinh tế của các hộ ngư dân tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An /
DDC 338.372
Tác giả CN Dương Danh Thành
Nhan đề Tác động của chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/CP đến hiệu quả kinh tế của các hộ ngư dân tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An / Dương Danh Thành; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 53 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khai thác thủy sản-Hiệu quả kinh tế
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007470
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118223
00216
0040C6EE7EC-AC98-47A7-BD29-52565100D5EB
005201911291511
008 2019
0091 0
039|a20191129151114|bvanpth|y20191108094416|zthanhnhan
082 |a338.372|bD 561 Th
100 |aDương Danh Thành
245 |aTác động của chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/CP đến hiệu quả kinh tế của các hộ ngư dân tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An / |cDương Danh Thành; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a53 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
650 |aKhai thác thủy sản|xHiệu quả kinh tế
700 |aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007470
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007470 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.372 D 561 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét