Luận văn, luận án
352.6 L
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ /
DDC 352.6
Tác giả CN Lê Tấn Hùng
Nhan đề Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ / Lê Tấn Hùng; Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118222
00216
004FDE6F75D-7AC7-445A-93DC-491BD1224981
005201911080941
008
0091 0
039|y20191108094155|zthanhnhan
082 |a352.6|bL
100 |aLê Tấn Hùng
245 |aTạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ / |cLê Tấn Hùng; Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a82 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét