Luận văn, luận án
368.382 Ph
Đánh giá giá trị cảm nhận về dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Phú Yên/
DDC 368.382
Tác giả CN Phan Nhật Thiên Chương
Nhan đề Đánh giá giá trị cảm nhận về dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Phú Yên/Phan Nhật Thiên Chương; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 61 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm y tế
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118221
00216
00410E40BF1-B114-493A-A579-F28B67E95603
005201911080938
008
0091 0
039|y20191108093855|zthanhnhan
082 |a368.382|bPh
100 |aPhan Nhật Thiên Chương
245 |aĐánh giá giá trị cảm nhận về dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Phú Yên/|cPhan Nhật Thiên Chương; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a61 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aBảo hiểm y tế
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét