Luận văn, luận án
658.834 Ph 105 Ch
Đánh giá giá trị cảm nhận về dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Phú Yên /
DDC 658.834
Tác giả CN Phan Nhật Thiên Chương
Nhan đề Đánh giá giá trị cảm nhận về dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Phú Yên / Phan Nhật Thiên Chương; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 61 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007431
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118221
00216
00410E40BF1-B114-493A-A579-F28B67E95603
005201911281426
008 2018
0091 0
039|a20191128142620|bvanpth|c20191126151647|dvanpth|y20191108093855|zthanhnhan
082 |a658.834|bPh 105 Ch
100 |aPhan Nhật Thiên Chương
245 |aĐánh giá giá trị cảm nhận về dịch vụ di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Phú Yên / |cPhan Nhật Thiên Chương; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a61 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007431
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007431 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ph 105 Ch Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét