Luận văn, luận án
597.14 Ph 104 Tr
Ảnh hưởng của Human Chorionic Gonadotropin (hCG), Leutinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) + Antidopamine lên hàm lượng estradiol 17-β trong huyết tương cá dìa (Siganus guttatus, Bloch, 1787) /
DDC 597.14
Tác giả CN Phạm Huy Trường
Nhan đề Ảnh hưởng của Human Chorionic Gonadotropin (hCG), Leutinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) + Antidopamine lên hàm lượng estradiol 17-β trong huyết tương cá dìa (Siganus guttatus, Bloch, 1787) / Phạm Huy Trường; Phạm Quốc Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 50 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá dìa-Đặc điểm sinh học
Thuật ngữ chủ đề Cá dìa
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007511
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118214
00216
004C29223C1-56E9-4A1D-AC7F-B437A5831125
005201912201510
008 2019
0091 0
039|a20191220151127|bvanpth|y20191108093207|zthanhnhan
082 |a597.14|bPh 104 Tr
100 |aPhạm Huy Trường
245 |aẢnh hưởng của Human Chorionic Gonadotropin (hCG), Leutinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) + Antidopamine lên hàm lượng estradiol 17-β trong huyết tương cá dìa (Siganus guttatus, Bloch, 1787) / |cPhạm Huy Trường; Phạm Quốc Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a50 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aCá dìa|xĐặc điểm sinh học
650 |aCá dìa
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007511
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007511 Kho tham khảo (SDH cũ) 597.14 Ph 104 Tr Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét