Luận văn, luận án
597.14 Ph
Ảnh hưởng của Human Chorionic Gonadotropin (hCG), Leutinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) + Antidopamine lên hàm lượng estradiol 17-β trong huyết tương cá dìa (Siganus guttatus, Bloch, 1787) /
DDC 597.14
Tác giả CN Phạm Huy Trường
Nhan đề Ảnh hưởng của Human Chorionic Gonadotropin (hCG), Leutinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) + Antidopamine lên hàm lượng estradiol 17-β trong huyết tương cá dìa (Siganus guttatus, Bloch, 1787) / Phạm Huy Trường; Phạm Quốc Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 50 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá dìa-Đặc điểm sinh học
Thuật ngữ chủ đề Cá dìa
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118214
00216
004C29223C1-56E9-4A1D-AC7F-B437A5831125
005201911080931
008
0091 0
039|y20191108093207|zthanhnhan
082 |a597.14|bPh
100 |aPhạm Huy Trường
245 |aẢnh hưởng của Human Chorionic Gonadotropin (hCG), Leutinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) + Antidopamine lên hàm lượng estradiol 17-β trong huyết tương cá dìa (Siganus guttatus, Bloch, 1787) / |cPhạm Huy Trường; Phạm Quốc Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a50 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aChuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aCá dìa|xĐặc điểm sinh học
650 |aCá dìa
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét