Luận văn, luận án
658 Ng 527 S
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thiết bị điện tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thái Sơn
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thiết bị điện tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa / Nguyễn Thái Sơn; Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 115 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007457
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118194
00216
004AD13616A-F761-4C4E-8EA5-05A67442C416
005201911281120
008 2019
0091 0
039|a20191128112014|bvanpth|y20191108091332|zthanhnhan
082 |a658|bNg 527 S
100 |aNguyễn Thái Sơn
245 |aNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thiết bị điện tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa / |cNguyễn Thái Sơn; Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a115 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007457
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007457 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 Ng 527 S Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét