Luận văn, luận án
658 Ng
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Khatoco /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thái Sơn
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Khatoco / Nguyễn Thái Sơn; Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 115 tr. ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118194
00216
004AD13616A-F761-4C4E-8EA5-05A67442C416
005201911080913
008
0091 0
039|y20191108091332|zthanhnhan
082 |a658|bNg
100 |aNguyễn Thái Sơn
245 |aNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Khatoco / |cNguyễn Thái Sơn; Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a115 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét