Luận văn, luận án
352.6 Ph
Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng /
DDC 352.6
Tác giả CN Phạm Thị Thanh Thủy
Nhan đề Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng / Phạm Thị Thanh Thủy; Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 115 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118192
00216
00478075B26-091D-4365-BDCE-05659993C011
005201911080907
008
0091 0
039|y20191108090751|zthanhnhan
082 |a352.6|bPh
100 |aPhạm Thị Thanh Thủy
245 |aĐánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng / |cPhạm Thị Thanh Thủy; Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a115 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650|aHành chính công
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét