Luận văn, luận án
658 Tr
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Thanh Thương
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / Trần Thị Thanh Thương; Bùi Thị Bích Xuân : GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 79 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Bích Xuân : GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118189
00216
0046E86A8B1-982E-43F7-9B85-177659E1D334
005201911080900
008
0091 0
039|y20191108090101|zthanhnhan
082 |a658|bTr
100 |aTrần Thị Thanh Thương
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / |cTrần Thị Thanh Thương; Bùi Thị Bích Xuân : GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a79 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh
700 |aBùi Thị Bích Xuân : GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét