Luận văn, luận án
658 Tr 121 Th
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Thanh Thương
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / Trần Thị Thanh Thương; Bùi Thị Bích Xuân: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 79 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Bích Xuân: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007482
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118189
00216
0046E86A8B1-982E-43F7-9B85-177659E1D334
005201912031551
008 2019
0091 0
039|a20191203155134|bvanpth|y20191108090101|zthanhnhan
082 |a658|bTr 121 Th
100 |aTrần Thị Thanh Thương
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / |cTrần Thị Thanh Thương; Bùi Thị Bích Xuân: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a79 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh
700 |aBùi Thị Bích Xuân: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007482
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007482 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 Tr 121 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét