Luận văn, luận án
658 V 400 D
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Mobifone tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658
Tác giả CN Võ Đình Dũng
Nhan đề Nâng cao năng lực cạnh tranh của Mobifone tỉnh Khánh Hòa / Võ Đình Dũng; Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 95 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh-Năng lực cạnh tranh
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007452
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118186
00216
004A553261E-4B49-46C7-84D2-AE297C691AB7
005201911281054
008 2019
0091 0
039|a20191128105434|bvanpth|y20191108085639|zthanhnhan
082 |a658|bV 400 D
100 |aVõ Đình Dũng
245 |aNâng cao năng lực cạnh tranh của Mobifone tỉnh Khánh Hòa / |cVõ Đình Dũng; Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a95 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh|xNăng lực cạnh tranh
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007452
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007452 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 V 400 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét