Luận văn, luận án
352.6 Ng 527 V
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Văn Vinh
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An / Nguyễn Văn Vinh; Trần Đình Chất, Lê Hồng Lam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 85 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Lam: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007495
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118180
00216
0040DA3B767-B803-4183-B924-4AA6270A2EE0
005201912031648
008 2019
0091 0
039|a20191203164820|bvanpth|c20191108085739|dthanhnhan|y20191108085257|zthanhnhan
082 |a352.6|bNg 527 V
100 |aNguyễn Văn Vinh
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Văn Vinh; Trần Đình Chất, Lê Hồng Lam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a85 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650|aHành chính công
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
700|aLê Hồng Lam: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007495
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007495 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Ng 527 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét