Sách tiếng Việt
910 Tr 121Th
Nhập môn khoa học du lịch /
DDC 910
Tác giả CN Trần Đức Thanh
Nhan đề Nhập môn khoa học du lịch / Trần Đức Thanh
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 216 tr. ; 20 cm
Phụ chú Tài liệu tham khảo (tr.207)
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000006818
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002982
000 00000nam a2200000 4500
00111682
00211
004DD59CA5A-159C-4CE7-8949-E6650DD37119
005201803261447
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20180326144744|bvinhpq|c20141229151526|dvanpth|y20031117|zthanhntk
082 |a910|bTr 121Th
100 |aTrần Đức Thanh
245 |aNhập môn khoa học du lịch / |cTrần Đức Thanh
250 |aIn lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia, |c2000
300 |a216 tr. ; |c20 cm
500 |aTài liệu tham khảo (tr.207)
650 |aDu lịch
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000006818
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002982
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/nhapmonkhoahocdulich_tranducthanh/page_000thumbimage.jpg
890|a2|b16|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002982 Kho tham khảo (SDH cũ) 910 Tr 121Th Sách Tiếng Việt 2
2 1000006818 Kho đọc Sinh viên 910 Tr 121Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét