Sách tiếng Việt
339 D 561 D
Kinh tế vĩ mô :
DDC 339
Tác giả CN Dương Tấn Diệp
Nhan đề Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt lý thuyết, bài tập & bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, đề thi mẫu / Dương Tấn Diệp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 1998
Mô tả vật lý 358 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Môn học Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000007412
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000003125, 3000004033
000 00000nam a2200000 4500
00111680
00211
004164C4478-F1BA-442D-AA8F-91085B756774
005201709121417
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20170912141705|boanhntk|c20150521164602|dhientrang|y20031117|zthanhntk
082 |a339|bD 561 D
100 |aDương Tấn Diệp
245 |aKinh tế vĩ mô : |bTóm tắt lý thuyết, bài tập & bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, đề thi mẫu / |cDương Tấn Diệp
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c1998
300 |a358 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế vĩ mô
690|aKinh tế vĩ mô
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000007412
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000003125, 3000004033
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtevimo_ttlthuyetbtapbgiai_duongtandiep/0biathumbimage.jpg
890|a3|b573|c1|d17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000004033 Kho mượn 339 D 561 D Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
2 1000007412 Kho đọc Sinh viên 339 D 561 D SGH 1
3 3000003125 Kho mượn 339 D 561 D Sách Tiếng Việt 2 Thanh lý 2009
  1 of 1 
Nhận xét