Sách tiếng Việt
340.09 V 500 Ng
Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam :
DDC 340.09
Tác giả CN Vũ Thị Nga
Nhan đề Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam : Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX / Vũ Thị Nga, Nguyễn Huy Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997
Mô tả vật lý 267 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Nhà nước và Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Anh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000007414, 1000013652
000 00000nam a2200000 4500
00111678
00211
004D89C5500-041C-4252-B25F-ECA68A8B5075
005201805101712
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20180510171218|bvanpth|c20170324140450|dvinhpq|y20031117|zquang
082 |a340.09|bV 500 Ng
100 |aVũ Thị Nga
245 |aTập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam : |bTừ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX / |cVũ Thị Nga, Nguyễn Huy Anh
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1997
300 |a267 tr. ; |c19 cm
650 |aNhà nước và Pháp luật
700 |aNguyễn Huy Anh
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000007414, 1000013652
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/tapbaigianglichsunhanuocvaphapluatvn_vuthinga/pagethumbimage.jpg
890|a2|b25|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013652 Kho đọc Sinh viên 340.09 V 500 Ng Sách Tiếng Việt 2
2 1000007414 Kho đọc Sinh viên 340.09 V 500 Ng SGH 1
  1 of 1 
Nhận xét